Blog

Recaudación de fondos

Crowdfunding är en investeringsform som har blivit allt mer populär på senare tid, både utomlands och i Sverige.
Vad är crowdfunding?
Crowdfunding innebär att du säljer små aktier (aktier) i ditt företag till ett större antal investerare än vad du traditionellt gör. Tidigare var det praktiskt att släppa in några starkare investerare med större belopp eller ansöka om lån hos banken. Tack vare crowdfunding erbjuds nu ett större antal intresserade att investera mindre belopp.

Si􏰁os web de financiación colec􏰁va

Insamlingarna och investeringarna görs via de så kallade crowdfunding-webbplatserna som står under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige finns flera aktörer med olika inriktning; fastigheter, nystartade företag eller redan etablerade företag med beprövat koncept och hög omsättning. Som investerare måste man oftast skapa ett konto på hemsidorna för att få tillgång till all finansiell information och kunna teckna aktier.

Presentación de la empresa e idea de negocio

Företag som söker pengar gör en presentation av sin affärsidé, företaget och dess team samt en affärsplan där de tydligt förklarar var pengarna ska användas och vilken lönsamhet de hoppas kunna erbjuda i framtiden. De som är intresserade har i allmänhet också möjlighet att ställa frågor direkt till ägarna för att diskutera eventuella frågor eller funderingar.

Ofertas de inversión únicas

Erbjudanden kan se olika ut, med vissa företag som bara erbjuder lager, andra erbjuder rabatterade produkter i förhållande till erbjudandet och i vissa fall bara donationer. Det är helt upp till företag att bestämma hur de vill utforma sitt erbjudande.

Objetivos de inversión

Det är också vanligt att företag sätter upp investeringsmål (belopp på till exempel 1 miljon kronor) som måste fulltecknas för att crowdfunding-kampanjen ska kunna genomföras. Som investerare innebär det att du inte köper aktier på en gång utan anmäler ditt intresse av att teckna dem först när målet är uppfyllt.

Riesgos del crowdfunding

Som med alla typer av investeringar finns det naturligtvis också ett inslag av risk. Om du är intresserad av att investera i ett företag rekommenderar vi att göra din hemläxa och läsa om företag och affärsidén. Undrar du över något som inte ingår i presentationen? Ställ en fråga till de ansvariga. Titta också på personerna som driver företagen. Ibland är det en unik idé och andra gånger är det människorna som driver företagen. Lägg sedan till lite intuition blandat med sunt förnuft.
Även om risken kanske är lite högre med crowdfunding än med andra investeringsformer, är den framtida belöningen definitivt värd det. Det är också mycket mer spännande när man tillsammans med andra kommer in i tidiga skeden och på nära håll kan följa bolagens utveckling.

Taxcro Business Spain S.L

– Förutom a􏰀 konsultera kunder bosa􏰀a på Mallorca – Spanien, investerar vi i fas􏰁gheter med focus på långsik􏰁ga såväl som kortsik􏰁ga projekt.

– Covid 19 var det e􏰀 år som medförde ekonomiskt oro och infla􏰁onen kvarstod. Därmed får vi nu betala konsekvenserna med stagfla􏰁on (

Samt s􏰁gande räntor från bankerna gör inte saken det bä􏰀re.

Men det betyder inte a􏰀 investeringsmöjligheterna stannar upp, totalt tvärtom, det hjälper oss a􏰀 bli av med spekula􏰁on och de rik􏰁ga investerare som vet hur man placerar och även fördelar investeringsfonder stannar kvar i spelet.

– Varför Mallorca?

Jämfört med resten av Spanien ligger ön geografiskt bra 􏰁ll och är inte beroende av den interna ekonomin (BNP) utan av investeringar och konsum􏰁on som kommer från turism.

Det jag har a􏰀 erbjuda är följande:

1. Samarbete med e􏰀 företag som redan är etablerat på Mallorca i mer än 30 år, vi har en por􏰂ölj på mer än 30 fas􏰁gheter som vi skulle kunna släppa ut på marknaden och få lönsamhet.

Investeringskostnaden är 50% av avkastningsvinsten 􏰁ll dig. Exempel:
Fas􏰁ghet X,
köpeskilling: 100 000 EUR

kostnader:

Investeringar i reformer, arbetskra􏰃 och material: 45 000 euro

notarie: 1500 euro

Projektled􏰁d: Ingår i 50 % ROI-reten􏰁on

försäljning av fas􏰁gheten: Inkluderar 50 % kvarhållning av avkastningen på investeringen (ROI)

Betalning 􏰁ll fas􏰁ghetsprovisionen för försäljningen: Inkluderar 50 % kvarhållning av avkastningen på investeringen (ROI)

Betalning av fas􏰁ghetsförsäljningsska􏰀: 19% = (180 000-100 000 – 45 000 -1 500)=33 500*19%= 6 365 eur

page1image59716816

ett samhällsekonomiskt tillstånd som uppstår

page1image59717232

när stagnation och inflation inträffar samtidigt, det vill säga låg ekonomisk tillväxt i

page1image59717648

kombination med att den allmänna prisnivån höjs. Normalt sett brukar arbetslöshet och

page1image59717440

ekonomisk nedgång leda till lägre inflation, eller till och med deflation.

page1image59717856

Försäljningspris: 180 000 euro

Bru􏰀ovinst:
+ Försäljningspris: 180 000
– Kostnader: 100 000 +45 000 + 1 500 + 6 365 = 152 865 Bru􏰀ovinst: 180 000 – 52 865 = 27 135 eur (300 000 kr)

– Deltagandevinst: 50 % * 27 135 eur= 13 568 eur (150 000 kr)

– Din vinst skulle bli 13 568 euro från investeringen.

Om du hade investerat cirka 300 000 kr (27 000 eur) av den totala investeringen: 152 865 eur, vad du har tjänat är: 18% på denna investering men e􏰃ersom du lämnar 50% av deltagandet då blir det 9% ROI / return OF investment).

-50% AV AVKSTNING är priset/ avgi􏰃en för a􏰀 komma in i verksamheten som redan rullar. Jo, avkastningsvinsten skulle då vara 9% avkastning på investeringen mellan 3-9 månader. Det är super bra!

– Tanken är a􏰀 genomföra en modell av dessa på e􏰀 massivt sä􏰀, minst 8-10 projekt per år, ju mer pengar det finns i fonden desto snabbare rullans och kassaflöde blir bä􏰀re i slutet av året med tanke på a􏰀 vi ska jobba med focus på långsik􏰁ghet och hållbarhet.

Exempel 2: Projekt: Senior living IKARE

(Marbella- Mallorca- Tenerifa- Portugal)

Se bifogad doc.

– Om du är intresserad av denna möjlighet a􏰀 investera inte bara på Mallorca utan i hela Spanien, men på Mallorca med fokus e􏰃ersom resten av Spanien inte ger dig dessa magnifika siffror, så låt mig veta det. På så sä􏰀 alla som är intresserade av de􏰀a investeringsprojekt kan vara med i e􏰀 gemensamt möte som vi kan diskutera det i samband med mina medarbetare på Mallorca virtuellt.

– Mötesdagen är lördagen den 13 maj 2023. – Plats: Playitas /Le Mont, Hörnsbergsstrand 89, 112 15 Stockholm
– Tid: Mellan 13:00 – 16:00

Har du en vän eller kollega som är intresserad av de􏰀a, då kan du ta med hen. Men låt mig veta DET INNAN för a􏰀 SÄKRA UPP platserna

Med vänliga hälsningar!